Prehľad o organizácii
EUROP WORK s. r. o.
Parková 45, 821 05 Bratislava-Ružinov
48198757
2120099894
SK2120099894
nezistený
07.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 105080/B
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod EUROP WORK s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EUROP WORK s. r. o.


Konateľ EUROP WORK s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EUROP WORK s. r. o.


Predmet činnosti EUROP WORK s. r. o.


Kataster EUROP WORK s. r. o.


Skrátené výkazy EUROP WORK s. r. o.