Prehľad o organizácii
Kirin s.r.o.
Nám. sv. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo
48198773
2120088652
SK2120088652
nezistený
11.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39006/N
-1,17 tis. €
-235 %
2016/2015
N/A
-0,3
-293,3 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk Kirin s.r.o.


2015
2016
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
-1,2 tis. €
transparex.sk

Tržby Kirin s.r.o.


2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
0,7
0,88
n/a
8,25

Zisk pred zdanením Kirin s.r.o.


2015
2016
-300 €
-400 €
-500 €
-600 €
-700 €
transparex.sk

EBITDA Kirin s.r.o.


2015
2016
-200 €
-300 €
-400 €
-500 €
-600 €
-700 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Kirin s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Kirin s.r.o.


Konateľ Kirin s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Kirin s.r.o.


Predmet činnosti Kirin s.r.o.


Kataster Kirin s.r.o.


Skrátené výkazy Kirin s.r.o.