Prehľad o organizácii
CENTRALVOX s.r.o.
Parková 45, 821 05 Bratislava-Ružinov
48198862
2120099795
SK2120099795
nezistený
02.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104967/B
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod CENTRALVOX s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CENTRALVOX s.r.o.


Konateľ CENTRALVOX s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CENTRALVOX s.r.o.


Predmet činnosti CENTRALVOX s.r.o.


Kataster CENTRALVOX s.r.o.


Skrátené výkazy CENTRALVOX s.r.o.