Prehľad o organizácii
GREGORYTEX s. r. o.
Parková 45, 821 05 Bratislava-Ružinov
48198889
2120099828
SK2120099828
nezistený
03.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 105023/B
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod GREGORYTEX s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GREGORYTEX s. r. o.


Konateľ GREGORYTEX s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GREGORYTEX s. r. o.


Predmet činnosti GREGORYTEX s. r. o.


Kataster GREGORYTEX s. r. o.


Skrátené výkazy GREGORYTEX s. r. o.