Prehľad o organizácii
M-STAM-PS s.r.o.
Trieda KVP 1, 040 23 Košice
48198901
2120084175
Nemá
nezistený
11.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37482/V
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod M-STAM-PS s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie M-STAM-PS s.r.o.


Konateľ M-STAM-PS s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. M-STAM-PS s.r.o.


Predmet činnosti M-STAM-PS s.r.o.


Kataster M-STAM-PS s.r.o.


Skrátené výkazy M-STAM-PS s.r.o.