Prehľad o organizácii
MK Exclusive, s.r.o.
Drieňová 1J, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
48198935
2120093008
SK2120093008
nezistený
17.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104661/B
-15 tis. €
-48,5 %
2023/2022
40,5 tis. €
153,1 %
2023/2022
-0,02
-32,7 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk MK Exclusive, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby MK Exclusive, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
-123,97
-0,01
n/a
0,13

Zisk pred zdanením MK Exclusive, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA MK Exclusive, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MK Exclusive, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MK Exclusive, s.r.o.


Konateľ MK Exclusive, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MK Exclusive, s.r.o.


Predmet činnosti MK Exclusive, s.r.o.


Kataster MK Exclusive, s.r.o.


Skrátené výkazy MK Exclusive, s.r.o.