Prehľad o organizácii
Sarvi s.r.o. "v likvidácii"
Šalviova 40, 821 01 Bratislava
48198986
2120090258
Nemá
nezistený
18.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104684/B
-1,87 tis. €
92,9 %
2018/2017
167 tis. €
-10,5 %
2018/2017
N/A
N/A
N/A

Zisk Sarvi s.r.o. "v likvidácii"


2015
2016
2017
2018
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby Sarvi s.r.o. "v likvidácii"


2015
2016
2017
2018
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
-4,15
n/a
n/a
n/a

Zisk pred zdanením Sarvi s.r.o. "v likvidácii"


2015
2016
2017
2018
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA Sarvi s.r.o. "v likvidácii"


2015
2016
2017
2018
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Sarvi s.r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Sarvi s.r.o. "v likvidácii"


Konateľ Sarvi s.r.o. "v likvidácii"


Likvidátor Sarvi s.r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Sarvi s.r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti Sarvi s.r.o. "v likvidácii"


Kataster Sarvi s.r.o. "v likvidácii"


Skrátené výkazy Sarvi s.r.o. "v likvidácii"