Prehľad o organizácii
Národné strelecké centrum s. r. o.
Stromová 10482/50, 831 01 Bratislava-Nové mesto
48198994
2120149361
Nemá
nezistený
10.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 105144/B
-84 €
0 %
2023/2022
N/A
-0,02
26,8 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Národné strelecké centrum s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
-1,2 tis. €
transparex.sk

Tržby Národné strelecké centrum s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
500 €
400 €
300 €
200 €
100 €
0 €
transparex.sk
0,98
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením Národné strelecké centrum s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
-1,2 tis. €
transparex.sk

EBITDA Národné strelecké centrum s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
-1,2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Národné strelecké centrum s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Národné strelecké centrum s. r. o.


Konateľ Národné strelecké centrum s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Národné strelecké centrum s. r. o.


Predmet činnosti Národné strelecké centrum s. r. o.


Kataster Národné strelecké centrum s. r. o.


Skrátené výkazy Národné strelecké centrum s. r. o.