Prehľad o organizácii
Velev s.r.o.
Šancová 4007/48, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
48199010
2120103161
Nemá
nezistený
13.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104619/B
12,8 tis. €
218,6 %
2016/2015
17,2 tis. €
179,7 %
2016/2015
0,61
55,5 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk Velev s.r.o.


2015
2016
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
transparex.sk

Tržby Velev s.r.o.


2015
2016
18 tis. €
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
transparex.sk
3,59
0,87
n/a
7,42

Zisk pred zdanením Velev s.r.o.


2015
2016
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Velev s.r.o.


2015
2016
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Velev s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Velev s.r.o.


Konateľ Velev s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Velev s.r.o.


Predmet činnosti Velev s.r.o.


Kataster Velev s.r.o.


Skrátené výkazy Velev s.r.o.