Prehľad o organizácii
NATURA M&E, s.r.o.
Lipová ulica 70/9, 935 21 Tlmače
48199028
2120095626
SK2120095626
nezistený
30.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39105/N
-1,34 tis. €
97,9 %
2018/2017
175 tis. €
67,6 %
2018/2017
-0,03
94,9 %
2018/2017
N/A
N/A

Zisk NATURA M&E, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Tržby NATURA M&E, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
10,42
1,05
0,04
-17,36

Zisk pred zdanením NATURA M&E, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

EBITDA NATURA M&E, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod NATURA M&E, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NATURA M&E, s.r.o.


Konateľ NATURA M&E, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. NATURA M&E, s.r.o.


Predmet činnosti NATURA M&E, s.r.o.


Kataster NATURA M&E, s.r.o.


Skrátené výkazy NATURA M&E, s.r.o.