Prehľad o organizácii
BCPM SK, s.r.o.
Hálova 15, 851 01 Bratislava-Petržalka
48199044
2120084208
Nemá
0 zamestnancov
11.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104572/B
4,27 tis. €
790,6 %
2022/2021
48,6 tis. €
139 %
2022/2021
0,18
617,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk BCPM SK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby BCPM SK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
4,08
0,86
n/a
16,43

Zisk pred zdanením BCPM SK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA BCPM SK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod BCPM SK, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BCPM SK, s.r.o.


Konateľ BCPM SK, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BCPM SK, s.r.o.


Predmet činnosti BCPM SK, s.r.o.


Kataster BCPM SK, s.r.o.


Skrátené výkazy BCPM SK, s.r.o.