Prehľad o organizácii
Agropecompany s.r.o.
Palmová 246/59, 851 10 Bratislava - mestská časť Jarovce
48199168
2120087904
SK2120087904
nezistený
23.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104790/B
3,05 tis. €
121,3 %
2023/2022
146 tis. €
43 %
2023/2022
0,02
123,3 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Agropecompany s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby Agropecompany s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
4,53
0,22
0,06
3,3

Zisk pred zdanením Agropecompany s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA Agropecompany s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Agropecompany s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Agropecompany s.r.o.


Konateľ Agropecompany s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Agropecompany s.r.o.


Predmet činnosti Agropecompany s.r.o.


Kataster Agropecompany s.r.o.


Skrátené výkazy Agropecompany s.r.o.