Prehľad o organizácii
TOPSEDAČKY, s. r. o.
Jelenia 1, 811 05 Bratislava
48199249
2120098508
SK2120098508
nezistený
30.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104922/B
2,18 tis. €
-13,2 %
2022/2021
360 tis. €
-22 %
2022/2021
0,25
716,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk TOPSEDAČKY, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby TOPSEDAČKY, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
1,48
0,85
0
6,57

Zisk pred zdanením TOPSEDAČKY, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA TOPSEDAČKY, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod TOPSEDAČKY, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TOPSEDAČKY, s. r. o.


Konateľ TOPSEDAČKY, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TOPSEDAČKY, s. r. o.


Predmet činnosti TOPSEDAČKY, s. r. o.


Kataster TOPSEDAČKY, s. r. o.


Skrátené výkazy TOPSEDAČKY, s. r. o.