Prehľad o organizácii
Umysa usmejsa s.r.o.
922 09 Borovce
48199338
2120091259
Nemá
nezistený
19.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 36026/T
167 €
5,4 tis. €
0,02
N/A
N/A

Zisk Umysa usmejsa s.r.o.


2015
300 €
200 €
100 €
0 €
transparex.sk

Tržby Umysa usmejsa s.r.o.


2015
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk
1,03
0,48
0,02
1,65

Zisk pred zdanením Umysa usmejsa s.r.o.


2015
400 €
300 €
200 €
100 €
0 €
transparex.sk

EBITDA Umysa usmejsa s.r.o.


2015
400 €
300 €
200 €
100 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Umysa usmejsa s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Umysa usmejsa s.r.o.


Konateľ Umysa usmejsa s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Umysa usmejsa s.r.o.


Predmet činnosti Umysa usmejsa s.r.o.


Kataster Umysa usmejsa s.r.o.


Skrátené výkazy Umysa usmejsa s.r.o.