Prehľad o organizácii
MARI TRADE s.r.o.
Švábska 6773/61, 080 05 Prešov
48199362
2120082943
Nemá
1 zamestnanec
12.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 31603/P
23 €
-45,2 %
2023/2022
5,8 tis. €
3,2 %
2023/2022
0
-50,7 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk MARI TRADE s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby MARI TRADE s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk
1,1
0,98
n/a
46,88

Zisk pred zdanením MARI TRADE s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA MARI TRADE s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MARI TRADE s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MARI TRADE s.r.o.


Konateľ MARI TRADE s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MARI TRADE s.r.o.


Predmet činnosti MARI TRADE s.r.o.


Kataster MARI TRADE s.r.o.


Skrátené výkazy MARI TRADE s.r.o.