Prehľad o organizácii
JANAT, s.r.o.
Jenisejská 1434/49, 040 12 Košice-Nad jazerom
48199389
2120085814
Nemá
1 zamestnanec
11.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37480/V
-3,11 tis. €
-69,1 %
2022/2021
3,99 tis. €
59,6 %
2022/2021
-3,5
-288,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk JANAT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby JANAT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
7 tis. €
6 tis. €
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
transparex.sk
-0,24
-1,34
0,12
0,43

Zisk pred zdanením JANAT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA JANAT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod JANAT, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JANAT, s.r.o.


Konateľ JANAT, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. JANAT, s.r.o.


Predmet činnosti JANAT, s.r.o.


Kataster JANAT, s.r.o.


Skrátené výkazy JANAT, s.r.o.