Prehľad o organizácii
DADY INVEST s. r. o.
Lermontovova 3, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
48199401
2120082195
Nemá
nezistený
13.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104630/B
1,1 tis. €
121,6 %
2021/2020
39 tis. €
152,2 %
2021/2020
0,11
94,3 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk DADY INVEST s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
transparex.sk

Tržby DADY INVEST s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
1,96
0,98
n/a
51,89

Zisk pred zdanením DADY INVEST s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

EBITDA DADY INVEST s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod DADY INVEST s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DADY INVEST s. r. o.


Konateľ DADY INVEST s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DADY INVEST s. r. o.


Predmet činnosti DADY INVEST s. r. o.


Kataster DADY INVEST s. r. o.


Skrátené výkazy DADY INVEST s. r. o.