Prehľad o organizácii
HAXITO s.r.o.
Námestie Majstra Pavla 39, 054 01 Levoča
48199427
2120092942
Nemá
1 zamestnanec
30.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Nie
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37590/V
-10,5 tis. €
-1 152,1 %
2021/2020
55 tis. €
16,9 %
2021/2020
-0,17
-473,6 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk HAXITO s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby HAXITO s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
n/a
-0,17
1,01
0,86

Zisk pred zdanením HAXITO s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA HAXITO s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod HAXITO s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HAXITO s.r.o.


Konateľ HAXITO s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HAXITO s.r.o.


Predmet činnosti HAXITO s.r.o.


Kataster HAXITO s.r.o.


Skrátené výkazy HAXITO s.r.o.