Prehľad o organizácii
Hydina Kysuce s. r. o.
Čierne 458, 023 13 Čierne
48199524
2120090984
Nemá
nezistený
27.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 66726/L
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Hydina Kysuce s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
transparex.sk

Tržby Hydina Kysuce s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
1
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením Hydina Kysuce s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA Hydina Kysuce s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Hydina Kysuce s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Hydina Kysuce s. r. o.


Konateľ Hydina Kysuce s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Hydina Kysuce s. r. o.


Predmet činnosti Hydina Kysuce s. r. o.


Kataster Hydina Kysuce s. r. o.


Skrátené výkazy Hydina Kysuce s. r. o.