Prehľad o organizácii
Mušla eu s.r.o.
Veľké Dvorany 277, 956 01 Veľké Dvorany
48199532
2120086892
SK2120086892
5-9 zamestnancov
19.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39056/N
9,96 tis. €
-5,9 %
2023/2022
540 tis. €
26,5 %
2023/2022
0,03
-37 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Mušla eu s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby Mušla eu s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
6,63
0,09
0,27
0,93

Zisk pred zdanením Mušla eu s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA Mušla eu s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Mušla eu s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Mušla eu s.r.o.


Konateľ Mušla eu s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Mušla eu s.r.o.


Predmet činnosti Mušla eu s.r.o.


Kataster Mušla eu s.r.o.


Skrátené výkazy Mušla eu s.r.o.