Prehľad o organizácii
US design s.r.o.
Vojtaššákova 850, 027 44 Tvrdošín
48199541
2120088421
Nemá
nezistený
24.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63973/L
691 €
129,6 %
2022/2021
10,6 tis. €
-23,9 %
2022/2021
0,02
126,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk US design s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Tržby US design s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
2,35
0,41
0,1
1,7

Zisk pred zdanením US design s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA US design s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod US design s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie US design s.r.o.


Konateľ US design s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. US design s.r.o.


Predmet činnosti US design s.r.o.


Kataster US design s.r.o.


Skrátené výkazy US design s.r.o.