Prehľad o organizácii
contech sk s. r. o.
Lomonosova 1546/17, 958 01 Partizánske
48199559
2120088234
SK2120088234
nezistený
25.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 31788/R
826 €
-95,4 %
2022/2021
79,7 tis. €
-47,4 %
2022/2021
0,01
-98,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk contech sk s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby contech sk s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
5,95
0,2
n/a
1,26

Zisk pred zdanením contech sk s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA contech sk s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod contech sk s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie contech sk s. r. o.


Konateľ contech sk s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. contech sk s. r. o.


Predmet činnosti contech sk s. r. o.


Kataster contech sk s. r. o.


Skrátené výkazy contech sk s. r. o.