Prehľad o organizácii
Benfit, s.r.o. v likvidácii
Šancová 4007/48, 811 05 Bratislava-Staré Mesto
48199699
2120082514
Nemá
nezistený
13.06.2015
13.06.2023
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Benfit, s.r.o. v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Benfit, s.r.o. v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
n/a
n/a
1

Zisk pred zdanením Benfit, s.r.o. v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Benfit, s.r.o. v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Benfit, s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Benfit, s.r.o. v likvidácii


Konateľ Benfit, s.r.o. v likvidácii


Likvidátor Benfit, s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Benfit, s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti Benfit, s.r.o. v likvidácii


Kataster Benfit, s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy Benfit, s.r.o. v likvidácii