Prehľad o organizácii
GOODWILL PHARMACEUTICALS SLOVAKIA s.r.o.
Tomášovská 1237/42, 979 01 Rimavská Sobota
48199834
2120085220
Nemá
nezistený
17.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28228/S
-156 €
-38,1 %
2022/2021
N/A
-0,03
-67,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk GOODWILL PHARMACEUTICALS SLOVAKIA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
-12 tis. €
transparex.sk

Tržby GOODWILL PHARMACEUTICALS SLOVAKIA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
0,97
0,98
n/a
5,21

Zisk pred zdanením GOODWILL PHARMACEUTICALS SLOVAKIA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA GOODWILL PHARMACEUTICALS SLOVAKIA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod GOODWILL PHARMACEUTICALS SLOVAKIA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GOODWILL PHARMACEUTICALS SLOVAKIA s.r.o.


Konateľ GOODWILL PHARMACEUTICALS SLOVAKIA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GOODWILL PHARMACEUTICALS SLOVAKIA s.r.o.


Predmet činnosti GOODWILL PHARMACEUTICALS SLOVAKIA s.r.o.


Kataster GOODWILL PHARMACEUTICALS SLOVAKIA s.r.o.


Skrátené výkazy GOODWILL PHARMACEUTICALS SLOVAKIA s.r.o.