Prehľad o organizácii
NORBITAKI, s.r.o.
Okružná 7224/9A, 919 34 Biely Kostol
48199931
2120082998
SK2120082998
1 zamestnanec
16.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 36002/T
4,45 tis. €
79,1 %
2023/2022
57,6 tis. €
25,1 %
2023/2022
0,1
-31,6 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk NORBITAKI, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby NORBITAKI, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
2,52
0,29
0,06
0,4

Zisk pred zdanením NORBITAKI, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA NORBITAKI, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod NORBITAKI, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NORBITAKI, s.r.o.


Konateľ NORBITAKI, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. NORBITAKI, s.r.o.


Predmet činnosti NORBITAKI, s.r.o.


Kataster NORBITAKI, s.r.o.


Skrátené výkazy NORBITAKI, s.r.o.