Prehľad o organizácii
LidroStav s.r.o.
Medzi vodami 612/2, 949 01 Nitra
48199982
2120098255
SK2120098255
1 zamestnanec
20.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39060/N
-4,4 tis. €
-212,2 %
2022/2021
21,7 tis. €
14,7 %
2022/2021
-2,11
-466,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk LidroStav s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby LidroStav s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
-0,45
-1,07
n/a
2,04

Zisk pred zdanením LidroStav s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA LidroStav s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod LidroStav s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LidroStav s.r.o.


Konateľ LidroStav s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LidroStav s.r.o.


Predmet činnosti LidroStav s.r.o.


Kataster LidroStav s.r.o.


Skrátené výkazy LidroStav s.r.o.