Prehľad o organizácii
Green factory s.r.o.
Murániho 35/22, 949 11 Nitra
48200123
2120084076
Nemá
1 zamestnanec
17.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39038/N
7,41 tis. €
712,8 %
2023/2022
33,3 tis. €
2,3 %
2023/2022
0,5
389,2 %
2023/2022
1,3 tis. €
N/A

Zisk Green factory s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby Green factory s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
1,51
0,91
n/a
11,53

Zisk pred zdanením Green factory s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA Green factory s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Green factory s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Green factory s.r.o.


Konateľ Green factory s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Green factory s.r.o.


Predmet činnosti Green factory s.r.o.


Kataster Green factory s.r.o.


Skrátené výkazy Green factory s.r.o.