Prehľad o organizácii
GENESI s.r.o.
Zámocká 3, 811 01 Bratislava
48200239
2120091193
SK2120091193
nezistený
01.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 106696/B
-9,47 tis. €
36,2 %
2022/2021
6 tis. €
380 %
2022/2021
-0,06
32,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk GENESI s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
-25 tis. €
transparex.sk

Tržby GENESI s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
-0,51
-1,79
0,07

Zisk pred zdanením GENESI s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
-25 tis. €
transparex.sk

EBITDA GENESI s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod GENESI s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GENESI s.r.o.


Konateľ GENESI s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GENESI s.r.o.


Predmet činnosti GENESI s.r.o.


Kataster GENESI s.r.o.


Skrátené výkazy GENESI s.r.o.