Prehľad o organizácii
SEPTIKSTEEL s. r. o. v konkurze
018 16 Domaniža
48200247
2120083317
Nemá
nezistený
16.06.2015
29.06.2023
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-61,1 tis. €
N/A
-2,04
N/A
N/A

Zisk SEPTIKSTEEL s. r. o. v konkurze


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Tržby SEPTIKSTEEL s. r. o. v konkurze


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
-32,12
-5,36
n/a
0,07

Zisk pred zdanením SEPTIKSTEEL s. r. o. v konkurze


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

EBITDA SEPTIKSTEEL s. r. o. v konkurze


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod SEPTIKSTEEL s. r. o. v konkurze


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SEPTIKSTEEL s. r. o. v konkurze


Konateľ SEPTIKSTEEL s. r. o. v konkurze


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SEPTIKSTEEL s. r. o. v konkurze


Správca konkurznej podstaty SEPTIKSTEEL s. r. o. v konkurze


Predmet činnosti SEPTIKSTEEL s. r. o. v konkurze


Kataster SEPTIKSTEEL s. r. o. v konkurze


Skrátené výkazy SEPTIKSTEEL s. r. o. v konkurze