Prehľad o organizácii
Onkológia NÁDEJ s.r.o. v likvidácii
Velvarská 1314/7, 972 01 Bojnice
48200255
2120081953
Nemá
nezistený
12.06.2015
09.12.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-52 €
99,5 %
2022/2021
N/A
-0,03
97,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Onkológia NÁDEJ s.r.o. v likvidácii


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby Onkológia NÁDEJ s.r.o. v likvidácii


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
-4,92
-15,24
n/a
0,06

Zisk pred zdanením Onkológia NÁDEJ s.r.o. v likvidácii


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA Onkológia NÁDEJ s.r.o. v likvidácii


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Onkológia NÁDEJ s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Onkológia NÁDEJ s.r.o. v likvidácii


Konateľ Onkológia NÁDEJ s.r.o. v likvidácii


Likvidátor Onkológia NÁDEJ s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Onkológia NÁDEJ s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti Onkológia NÁDEJ s.r.o. v likvidácii


Kataster Onkológia NÁDEJ s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy Onkológia NÁDEJ s.r.o. v likvidácii