Prehľad o organizácii
Software Innovative Group s. r. o.
Zámocká 30, 811 01 Bratislava
48200271
2120101918
Nemá
nezistený
20.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104739/B
-15,8 tis. €
-165 %
2018/2017
N/A
-0,04
-162,7 %
2018/2017
N/A
N/A

Zisk Software Innovative Group s. r. o.


2015
2016
2017
2018
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby Software Innovative Group s. r. o.


2015
2016
2017
2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-1,6
-0,02
n/a
1,07

Zisk pred zdanením Software Innovative Group s. r. o.


2015
2016
2017
2018
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA Software Innovative Group s. r. o.


2015
2016
2017
2018
0 €
-1 €
-2 €
-3 €
-4 €
-5 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Software Innovative Group s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Software Innovative Group s. r. o.


Konateľ Software Innovative Group s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Software Innovative Group s. r. o.


Predmet činnosti Software Innovative Group s. r. o.


Kataster Software Innovative Group s. r. o.


Skrátené výkazy Software Innovative Group s. r. o.