Prehľad o organizácii
Butterfly-reality, s. r. o.
Ružinovská 44, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov
48200280
2120100125
Nemá
nezistený
10.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 105161/B
17 tis. €
116,4 %
2023/2022
34,5 tis. €
90,5 %
2023/2022
0,13
92 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Butterfly-reality, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby Butterfly-reality, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
9,63
0,36
0,11
1,76

Zisk pred zdanením Butterfly-reality, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA Butterfly-reality, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Butterfly-reality, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Butterfly-reality, s. r. o.


Konateľ Butterfly-reality, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Butterfly-reality, s. r. o.


Prokurista Butterfly-reality, s. r. o.


Predmet činnosti Butterfly-reality, s. r. o.


Kataster Butterfly-reality, s. r. o.


Skrátené výkazy Butterfly-reality, s. r. o.