Prehľad o organizácii
BCMP s. r. o.
T.Vansovej 1750/3, 979 01 Rimavská Sobota
48200344
2120094482
SK2120094482
nezistený
07.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28314/S
-335 €
0 %
2023/2022
N/A
-0,15
-128,3 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk BCMP s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
-12 tis. €
transparex.sk

Tržby BCMP s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
-3,62
-8,22
n/a
0,01

Zisk pred zdanením BCMP s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA BCMP s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod BCMP s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BCMP s. r. o.


Konateľ BCMP s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BCMP s. r. o.


Predmet činnosti BCMP s. r. o.


Kataster BCMP s. r. o.


Skrátené výkazy BCMP s. r. o.