Prehľad o organizácii
ANDREEVS SOLUTION s.r.o.
Železničná 102, 962 12 Detva
48200379
2120233335
Nemá
nezistený
05.06.2015
09.03.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-51 €
N/A
-0,01
N/A
N/A

Zisk ANDREEVS SOLUTION s.r.o.


2015
0 €
-20 €
-40 €
-60 €
-80 €
transparex.sk

Tržby ANDREEVS SOLUTION s.r.o.


2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
0,99
n/a
n/a

Zisk pred zdanením ANDREEVS SOLUTION s.r.o.


2015
0 €
-20 €
-40 €
-60 €
-80 €
transparex.sk

EBITDA ANDREEVS SOLUTION s.r.o.


2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ANDREEVS SOLUTION s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ANDREEVS SOLUTION s.r.o.


Konateľ ANDREEVS SOLUTION s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ANDREEVS SOLUTION s.r.o.


Predmet činnosti ANDREEVS SOLUTION s.r.o.


Kataster ANDREEVS SOLUTION s.r.o.


Skrátené výkazy ANDREEVS SOLUTION s.r.o.