Prehľad o organizácii
PAN LIBYA s.r.o.
Šustekova 49, 851 04 Bratislava
48200387
2120087376
Nemá
nezistený
17.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104668/B
-1,2 tis. €
-140,5 %
2021/2020
N/A
-0,1
-140,5 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk PAN LIBYA s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby PAN LIBYA s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk
0,98
0,49
n/a
1,98

Zisk pred zdanením PAN LIBYA s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA PAN LIBYA s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod PAN LIBYA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PAN LIBYA s.r.o.


Konateľ PAN LIBYA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PAN LIBYA s.r.o.


Predmet činnosti PAN LIBYA s.r.o.


Kataster PAN LIBYA s.r.o.


Skrátené výkazy PAN LIBYA s.r.o.