Prehľad o organizácii
Blahút s.r.o.
J. M. Hurbana 21, 969 01 Banská Štiavnica
48200433
2120098552
SK2120098552
1 zamestnanec
03.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28293/S
6,28 tis. €
348,3 %
2022/2021
43 tis. €
-25,2 %
2022/2021
0,04
322,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Blahút s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby Blahút s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
-12,61
-0,36
0,51
0,16

Zisk pred zdanením Blahút s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA Blahút s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Blahút s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Blahút s.r.o.


Konateľ Blahút s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Blahút s.r.o.


Predmet činnosti Blahút s.r.o.


Kataster Blahút s.r.o.


Skrátené výkazy Blahút s.r.o.