Prehľad o organizácii
GCM Group s.r.o.
Exnárova 3133/26, 821 03 Bratislava-Ružinov
48200468
2120097529
Nemá
1 zamestnanec
03.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 105019/B
-647 €
-113,3 %
2019/2018
1,55 tis. €
-81,2 %
2019/2018
-0,07
-113,4 %
2019/2018
N/A
N/A

Zisk GCM Group s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby GCM Group s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk
1,5
0,81
1,61
2,76

Zisk pred zdanením GCM Group s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA GCM Group s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod GCM Group s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GCM Group s.r.o.


Konateľ GCM Group s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GCM Group s.r.o.


Predmet činnosti GCM Group s.r.o.


Kataster GCM Group s.r.o.


Skrátené výkazy GCM Group s.r.o.