Prehľad o organizácii
REAKTOR-SERVIS s.r.o.
Kpt. J. Nálepku 67, 934 01 Levice
48200484
2120093393
SK2120093393
2 zamestnanci
20.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39062/N
15,4 tis. €
-34,4 %
2023/2022
137 tis. €
-27 %
2023/2022
0,25
2 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk REAKTOR-SERVIS s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby REAKTOR-SERVIS s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
6,91
0,56
0,08
3,84

Zisk pred zdanením REAKTOR-SERVIS s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA REAKTOR-SERVIS s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod REAKTOR-SERVIS s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie REAKTOR-SERVIS s.r.o.


Konateľ REAKTOR-SERVIS s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. REAKTOR-SERVIS s.r.o.


Predmet činnosti REAKTOR-SERVIS s.r.o.


Kataster REAKTOR-SERVIS s.r.o.


Skrátené výkazy REAKTOR-SERVIS s.r.o.