Prehľad o organizácii
Alberi s.r.o.
Byster 283, 044 41 Sady nad Torysou
48200549
2120086804
SK2120086804
2 zamestnanci
20.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37534/V
25,5 tis. €
645 %
2023/2022
239 tis. €
65,5 %
2023/2022
0,13
504,8 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Alberi s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby Alberi s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk
2,94
0,08
0,14
0,39

Zisk pred zdanením Alberi s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA Alberi s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Alberi s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Alberi s.r.o.


Konateľ Alberi s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Alberi s.r.o.


Predmet činnosti Alberi s.r.o.


Kataster Alberi s.r.o.


Skrátené výkazy Alberi s.r.o.