Prehľad o organizácii
PANNONIA BCI, s. r. o.
Spojová 12, 974 04 Banská Bystrica
48200557
2120087563
SK2120087563
1 zamestnanec
23.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 40707/S
6,57 tis. €
199,6 %
2022/2021
44,2 tis. €
33,2 %
2022/2021
0,3
161,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk PANNONIA BCI, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby PANNONIA BCI, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
0,31
0,07
-0,05
1,08

Zisk pred zdanením PANNONIA BCI, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA PANNONIA BCI, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod PANNONIA BCI, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PANNONIA BCI, s. r. o.


Konateľ PANNONIA BCI, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PANNONIA BCI, s. r. o.


Predmet činnosti PANNONIA BCI, s. r. o.


Kataster PANNONIA BCI, s. r. o.


Skrátené výkazy PANNONIA BCI, s. r. o.