Prehľad o organizácii
D-IT, s. r. o.
Hrobákova 2497/38, 851 02 Bratislava
48200573
2120088201
SK2120088201
nezistený
25.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104826/B
9,86 tis. €
34,5 %
2023/2022
76 tis. €
11 %
2023/2022
0,14
39,9 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk D-IT, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk

Tržby D-IT, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
110 tis. €
100 tis. €
90 tis. €
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
transparex.sk
1,2
0,84
0,14
6,12

Zisk pred zdanením D-IT, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA D-IT, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod D-IT, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie D-IT, s. r. o.


Konateľ D-IT, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. D-IT, s. r. o.


Predmet činnosti D-IT, s. r. o.


Kataster D-IT, s. r. o.


Skrátené výkazy D-IT, s. r. o.