Prehľad o organizácii
PERFEKT-DIAMOND s.r.o.
Sobieskeho 5/352, 943 01 Štúrovo
48200620
2120089983
SK2120089983
nezistený
26.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39079/N
27,8 tis. €
54,4 tis. €
0,68
N/A
N/A

Zisk PERFEKT-DIAMOND s.r.o.


2015
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby PERFEKT-DIAMOND s.r.o.


2015
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
6,56
0,8
n/a
5,08

Zisk pred zdanením PERFEKT-DIAMOND s.r.o.


2015
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA PERFEKT-DIAMOND s.r.o.


2015
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod PERFEKT-DIAMOND s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PERFEKT-DIAMOND s.r.o.


Konateľ PERFEKT-DIAMOND s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PERFEKT-DIAMOND s.r.o.


Predmet činnosti PERFEKT-DIAMOND s.r.o.


Kataster PERFEKT-DIAMOND s.r.o.


Skrátené výkazy PERFEKT-DIAMOND s.r.o.