Prehľad o organizácii
HIGHEDGE s. r. o.
Klenová 26, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
48200646
2120103590
SK2120103590
nezistený
07.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 105091/B
57,5 tis. €
97,3 %
2021/2020
204 tis. €
40,4 %
2021/2020
0,84
27,6 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk HIGHEDGE s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby HIGHEDGE s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
12,38
0,92
0,02
13,02

Zisk pred zdanením HIGHEDGE s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA HIGHEDGE s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod HIGHEDGE s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HIGHEDGE s. r. o.


Konateľ HIGHEDGE s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HIGHEDGE s. r. o.


Predmet činnosti HIGHEDGE s. r. o.


Kataster HIGHEDGE s. r. o.


Skrátené výkazy HIGHEDGE s. r. o.