Prehľad o organizácii
Well cars s. r. o.
Jantárova 37, 900 25 Chorvatsky Grob
48200654
2120093140
SK2120093140
1 zamestnanec
23.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104778/B
-17,5 tis. €
-110,5 %
2022/2021
1,47 tis. €
-34,9 %
2022/2021
-0,17
-60,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Well cars s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby Well cars s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
-20,19
-0,97
12,13
0,4

Zisk pred zdanením Well cars s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA Well cars s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Well cars s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Well cars s. r. o.


Konateľ Well cars s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Well cars s. r. o.


Predmet činnosti Well cars s. r. o.


Kataster Well cars s. r. o.


Skrátené výkazy Well cars s. r. o.