Prehľad o organizácii
Crot Production s.r.o.
Pribišova 2, 841 05 Bratislava
48200662
2120083130
SK2120083130
2 zamestnanci
13.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104622/B
5,52 tis. €
-29,8 %
2022/2021
144 tis. €
29,5 %
2022/2021
0,11
-29,7 %
2022/2021
3,51 tis. €
N/A

Zisk Crot Production s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Crot Production s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
8,12
0,77
0,02
2,71

Zisk pred zdanením Crot Production s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Crot Production s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Crot Production s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Crot Production s.r.o.


Konateľ Crot Production s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Crot Production s.r.o.


Predmet činnosti Crot Production s.r.o.


Kataster Crot Production s.r.o.


Skrátené výkazy Crot Production s.r.o.