Prehľad o organizácii
Miremalut s. r. o.
Rastislavova 2, 821 08 Bratislava
48200808
2120086001
Nemá
nezistený
13.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104633/B
-114 €
89,1 %
2018/2017
N/A
-0
89,1 %
2018/2017
N/A
N/A

Zisk Miremalut s. r. o.


2015
2016
2017
2018
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
-1,2 tis. €
transparex.sk

Tržby Miremalut s. r. o.


2015
2016
2017
2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
10,05
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením Miremalut s. r. o.


2015
2016
2017
2018
0 €
-20 €
-40 €
-60 €
-80 €
-100 €
-120 €
transparex.sk

EBITDA Miremalut s. r. o.


2015
2016
2017
2018
0 €
-10 €
-20 €
-30 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Miremalut s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Miremalut s. r. o.


Konateľ Miremalut s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Miremalut s. r. o.


Predmet činnosti Miremalut s. r. o.


Kataster Miremalut s. r. o.


Skrátené výkazy Miremalut s. r. o.