Prehľad o organizácii
AMBRA drogéria, s.r.o.
Mesačná 10916/5, 940 02 Nové Zámky
48200832
2120085011
SK2120085011
10-19 zamestnancov
18.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39041/N
83,8 tis. €
327,1 %
2023/2022
2,12 mil. €
30,8 %
2023/2022
0,18
270,5 %
2023/2022
2,69 tis. €
N/A

Zisk AMBRA drogéria, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby AMBRA drogéria, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
transparex.sk
17,85
0,19
0
1,5

Zisk pred zdanením AMBRA drogéria, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA AMBRA drogéria, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod AMBRA drogéria, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AMBRA drogéria, s.r.o.


Konateľ AMBRA drogéria, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AMBRA drogéria, s.r.o.


Predmet činnosti AMBRA drogéria, s.r.o.


Kataster AMBRA drogéria, s.r.o.


Skrátené výkazy AMBRA drogéria, s.r.o.