Prehľad o organizácii
Inžinierska kancelária Neumann,s.r.o.
Garbiarska 24, 031 01 Liptovský Mikuláš
48200905
2120088476
Nemá
nezistený
11.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63907/L
14,3 tis. €
-24,7 %
2023/2022
19,8 tis. €
-11,6 %
2023/2022
0,08
-30,5 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Inžinierska kancelária Neumann,s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Inžinierska kancelária Neumann,s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
1,01
0,99
0,1
69,59

Zisk pred zdanením Inžinierska kancelária Neumann,s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Inžinierska kancelária Neumann,s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Inžinierska kancelária Neumann,s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Inžinierska kancelária Neumann,s.r.o.


Konateľ Inžinierska kancelária Neumann,s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Inžinierska kancelária Neumann,s.r.o.


Predmet činnosti Inžinierska kancelária Neumann,s.r.o.


Kataster Inžinierska kancelária Neumann,s.r.o.


Skrátené výkazy Inžinierska kancelária Neumann,s.r.o.