Prehľad o organizácii
GEOGROUND s.r.o.
Kráľovohoľská 19, 974 11 Banská Bystrica
48200913
2120131354
Nemá
nezistený
23.09.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28632/S
9,48 tis. €
952,8 %
2022/2021
25,6 tis. €
873,3 %
2022/2021
0,16
806,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk GEOGROUND s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby GEOGROUND s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
11,24
0,96
0,05
26,64

Zisk pred zdanením GEOGROUND s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA GEOGROUND s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod GEOGROUND s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GEOGROUND s.r.o.


Konateľ GEOGROUND s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GEOGROUND s.r.o.


Predmet činnosti GEOGROUND s.r.o.


Kataster GEOGROUND s.r.o.


Skrátené výkazy GEOGROUND s.r.o.