Prehľad o organizácii
ISTROMEX Služby, s.r.o.
Nobelova 9, 831 02 Bratislava
48201031
2120091479
SK2120091479
1 zamestnanec
12.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104584/B
1,24 tis. €
195,4 %
2023/2022
383 tis. €
27,3 %
2023/2022
0,03
193,6 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk ISTROMEX Služby, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby ISTROMEX Služby, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
transparex.sk
-1,58
-0,19
n/a
0,84

Zisk pred zdanením ISTROMEX Služby, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA ISTROMEX Služby, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ISTROMEX Služby, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ISTROMEX Služby, s.r.o.


Konateľ ISTROMEX Služby, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ISTROMEX Služby, s.r.o.


Predmet činnosti ISTROMEX Služby, s.r.o.


Kataster ISTROMEX Služby, s.r.o.


Skrátené výkazy ISTROMEX Služby, s.r.o.